Fizjoterapia oddechowa w terapii dna miednicy - kompleksowa fizjoterapia kobiet

Fizjoterapia oddechowa w terapii dna miednicy - kompleksowa fizjoterapia kobiet


15 października 2023

Kurs Fizjoterapia Oddechowa w Terapii Dna Miednicy skierowany jest do specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o różne metody wspomagania pracy dna miednicy poprzez trening i terapię oddechową. Przedstawione zostaną podstawowe założenia kilku wiodących metod stosowanych w fizjoterapii i reedukacji oddechowej, takie jak trening hipopresyjny, PNF, metoda Guillarme’a, metoda Butejki, metoda Wima Hoffa, co pomoże kursantom zdecydować, w kierunku której z tych metod będą chcieli rozwijać się w przyszłości, podczas szkoleń instruktorskich. Kurs w 90% ma charakter praktyczny.

Program kursu:
1. Anatomia i fizjologia układu oddechowego w ujęciu terapeuty dna miednicy. Rola mięśni wdechowych i wydechowych.
2. Przepona oddechowa i jej wpływ na funkcję przepon miednicy mniejszej.
3. Struktury związane z kontrolą układu oddechowego. Rola autonomicznego układu nerwowego w prawidłowym funkcjonowaniu kobiecego i męskiego dna miednicy. Wpływ układu sympatycznego i parasympatycznego na seksuologię człowieka
4. Techniki oddechowe pomocne w pracy terapeuty dna miednicy – część warsztatowa

  • Techniki manualnej stymulacji mięśni wdechowych i wydechowych
  • Techniki rozluźniania mięśni w obrębie układu oddechowego
  • Metody pracy wspomagające terapię oddechową – PNF, metoda Butejki (założenia metody, wskazania, przeciwwskazania, rola świadomego oddechu w procesach regeneracji, testy diagnostyczne stosowane w metodzie, ćwiczenia wg Butejki), metoda Guillarme`a (założenia metody, wskazania i przeciwwskazania, pozycje ćwiczeniowe, trening z ustnikiem physioflow oraz pomocami dydaktycznymi), hipopresja (założenia metody, wskazania i przeciwwskazania do treningu, pozycje treningowe statyczne, aktywny i dynamiczny trening hipopresji w terapii dna miednicy, trening z wykorzystaniem drobnego sprzętu sportowego – ustnik winnerflow, taśmy, piłki), metoda Wima -Hoffa, stymulacja nerwu błędnego, stim-flow i winner-flow i inne stymulacje oddecho
Cena: 969 zł
Dla kogo: fizjoterapeuci, lekarze, położne, masażyści, instruktorzy ruchowi i trenerzy personalni, studenci kierunków medycznych

Kurs jest skierowany zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.
Fizjo-Femina Budynek OSP - I Piętro
Plac św. Floriana 1
Nielepice,
Polska

Więcej informacji

Rejestracja: https://fizjo-femina.pl/lista-kursow/#fizjooddech

Kup bilet na szkolenie

Zobacz cały kalendarz