Nowoczesna Fizjoterapia Uroginekologiczna - diagnostyka i terapia

Nowoczesna Fizjoterapia Uroginekologiczna - diagnostyka i terapia

Cały dzień
6 września 2024 8 września 2024

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poszerzyć swoja wiedze za zakresu nowoczesnej fizjoterapii uroginekologicznej
Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych/3 dni.
Dzień I
 1. Anatomia miednicy mniejszej i struktur na nią wpływających (macica, pochwa, mięśnie, więzadła, nerwy, powięzi, powłoki brzuszne, pęcherz moczowy, cewka moczowa)
 2. Wpływ poszczególnych części ciała na dno miednicy, korelacje pracy przepon ciała z dnem miednicy
 3. Podstawy embriologii, wpływ strefy anorektalnej na moczowo-płciową
 4. Neuroanatomia i fizjologia dna miednicy i mikcji, ośrodki kontroli oddawania moczu, odruchy dna miednicy- odruch kaszlowy, odruch prekontrakcji, miotatyczny, odruchy mahoney`a
 5. Ocena postawy ciała, ocena globalna i segmantarna wpływ zaburzeń statyki ciała i wzorców oddechowych na dno miednicy
 6. Nawyki toaletowe

Dzień II

 1. Powtórzenie wiadomości z dnia pierwszego, pytania kursantów
 2. Skale i testy diagnostyczne pomocne w terapii i diagnozie – skala perfect, dzienniczek mikcji, urodynamika, testy funkcjonalne w uroginekologii
 3. Wywiad z pacjentką
 4. Badanie palapcyjne per vaginam – manualna ocena dna miednicy
 5. Zaburzenia oddawania moczu-nietrzymanie moczu (rodzaje, diagnostyka), problemy z oddawaniem moczu – wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, mieszane nietrzymanie moczu, przeszkody podpęcherzowe
 6. Zaburzenia statyki dna miednicy – skala pop-q
 7. Badanie wziernikiem, ocena rodzajów obniżenia narządu rodnego

Dzień III

 1. Powtórzenie wiadomości z dnia drugiego, pytania kursantów
 2. Techniki manualne w pracy z dnem miednicy.
 3. Fizjoterapia zaburzeń uroginekologicznych – techniki manualne, EMG biofeedback,
 4. Fizjoterapia zaburzeń uroginekologicznych -elektrostymulacja, podstawy USG
 5. Ból miednicy – możliwości terapeutyczne i wspomaganie leczenia – techniki manualne, wspomaganie narzędziowe, dilatory i stymulatory

Więcej informacji

Rejestracja na stronie organizatora: https://odnova.org.pl/kursy/nowoczesna-fizjoterapia-uroginekologiczna-diagnostyka-i-terapia/

Kup bilet na szkolenie

Zobacz cały kalendarz