USG w uroginekologii - Warszawa

USG w uroginekologii - Warszawa

Cały dzień
24 sierpnia 2024 25 sierpnia 2024

Kurs dla osób zajmujących się problemami dna miednicy chcących wykorzystać USG w diagnostyce i terapii

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych/2 dni
Miejsce: Bydgoszcz
Program:
 1. Dzień I

  1. Obrazowanie USG dla potrzeb fizjoterapii – dobór sprzętu, rodzaje głowic, uwarunkowania prawne wykonywania badań USG dla fizjoterapii, prowadzenie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem RUSI
  2. Obsługa aparatu USG dla potrzeb fizjoterapeuty uroginekologicznego, wykorzystanie możliwości aparatu dla  polepszenia jakości obrazowania i dokładności pomiarów. Nauka wykorzystania funkcji pomiarowych do badań urofizjoterapeutycznych
  3. Ocena powłok brzusznych
  • Kresa biała – normy szerokości, analiza strukturalna, patologie budowy i funkcji
  • Mięsień prosty brzucha
  • Mięśnie skośne zewnętrzne
  • Mięśnie skośne wewnętrzne
  • Mięsień poprzeczny brzucha
  • Okolica pępkowa – ocena ciągłości struktur powięziowych i otrzewnowych
  • Sonofeedback dla struktur powłok brzusznych w pozycjach terapeutycznych
  • Spojenie łonowe – ocena rozejścia i funkcji spojenia łonowego
  • Ocena funkcjonalna struktur z dnia pierwszego pod USG – fizjologia, patologia, czerwone flagi

  Dzień II

  1. Powtórka obrazowania struktur z dnia pierwszego, pytania kursantów

  2. Ocena pęcherza moczowego, wartości referencyjne dla struktur okołopęcherzowych, najczęstsze patologie pęcherza moczowego, rodzaje defektów powięziowych. Obrazowanie elementów około pęcherzowych

  • Pojemność pęcherza
  • Zalegania pomikcyjne
  • Aktywizacja dna miednicy

  3. Macica/prostata USG przezkroczowe – ocena struktur miednicy mniejszej. Patologie i nieprawidłowości w aktywizacji dna miednicy. Ocena wydolności szyi i cewki w teście kaszlowym

  • Spojenie łonowe
  • Cewka moczowa
  • Pochwa
  • Pęcherz moczowy
  • Odbytnica
  • Mięsień łonowo-odbytniczy
  • Szyja pęcherza

  4. USG przezprzedsionkowe. Ocena funkcjonalna struktur dostępnych w tym obrazowaniu

  • Spojenie łonowe
  • Cewka moczowa
  • Pochwa
  • Pęcherz moczowy
  • Odbytnica
  • Mięsień łonowo-odbytniczy

  5. Ocena zwieraczy odbytu 3 typami głowic

  6. Ocena funkcjonalna struktur dnia drugiegow obrazowaniu usg- patologie, czerwone flagi.

KURSANT OTRZYMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat w języku polskim i angielskim

MIEJSCE i GODZINY

Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo 14 dni przed szkoleniem o dokładnym miejscu i godzinach zajęć.

Więcej informacji

Rejestracja na stronie Organizatora: https://odnova.org.pl/kursy/usg-w-uroginekologii/

Kup bilet na szkolenie

Zobacz cały kalendarz