Konsultacje diagnostyczne i planowanie procesu fizjoterapii

Prowadzę również konsultacje diagnostyczne, w czasie których dokonam analizy funkcjonalnej i zaproponuję plan terapii, który będziecie mogli wykorzystać w miejscu swojego zamieszkania lub realizując go u mniej doświadczonego fizjoterapeuty. Jako specjalista fizjoterapii pomogę również w doborze zaopatrzenia ortopedycznego i metod do realizacji założonego planu terapeutycznego.