Reedukacja oddechowa

Oddychanie wpływa na funkcjonowanie całego organizmu zwłaszcza u dzieci. Wyrobienie prawidłowych nawyków jest ważnym elementem terapii. W moim Gabinecie wykorzystuję francuski system reedukacji Metodą Guillarme`a a także oddychanie Metodą Butejki. Jestem certyfikowanym instruktorem tych metod. W swoim warsztacie posiadam również techniki hipopresyjne, PNF oraz klasyczne techniki oddechowe. Współpracuję z logopedami i ortodontami ucząc prawidłowych wzorców oddechowych pacjentów z zaburzeniami mowy i podczas leczenia ortodontycznego.